S01E08: Projectorkesten, een verrijking of een bedreiging? – Jord Spruyt, Daan Voorburg